Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie (Lubartów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
3 Maja 24A
21-100 Lubartów

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie otwarty jest w godzinach 7.30 – 15.30.   MOPS w Lubartowie udziela pomocy środowiskowej w formach:   - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE   zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy dla osoby/rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub  klęsk żywiołowych lub ekologicznych, świadczenia wynikające z rządowych i osłonowych programów pomocy społecznej, zasiłki celowe dla cudzoziemców, zasiłek celowy lub okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości.   - ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE   praca socjalna, bilet kredytowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, kierowanie do domu...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim