Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej (Lublin)

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Placówla mieści się w dwóch kamienicach przy ul. Archidiakońskiej 5 i 7, pomiędzy klasztorem Ojców Dominikanów a Placem po Farze.   Placówka zapewnia całodobową opiekę przez świadczenie progesjonalnych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagająych oraz edukacyjnych. Placówka zapewania podtrzymanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem. Nadrzędnym celem ośrodka jest stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków mieszkalnych oraz zachowanie godności i poszanowania. Do dyspozycji mieszkańców oddaje się komfortowe pokoje z węzłem sanitarnym. Dom Pomocy Społecznej nie posiada barier architektonicznych dzięki czemu każdy z mieszkańców poruszający się na wózku inwalidzkim ma pełen komfort w przemieszczaniu się. W całym budynku zainstalowana jest instalacja przeciwpożarowa oraz instalacja przywoławcza. Ośrodek zapewnia swoim...