Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu (Lubliniec)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu
Oświęcimska 30
42-700 Lubliniec

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu oferuje świadczenia w formach:   1. PIENIĘŻNYCH:   -zasiłek stały, -zasiłek okresowy, -zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,   2. NIEPIENIĘŻNYCH:   -praca socjalna, -bilet kredytowany, -składki na ubezpieczenie zdrowotne, -składki na ubezpieczenia społeczne, -pomoc rzeczowa, -sprawienie pogrzebu, -schronienie, -posiłek, -niezbędne ubranie, -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania -specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, -poradnictwo specjalistyczne   Wnioski są do pobrania na stronie MOPS.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie