Mama 4 plus - program dla seniorów

Mama 4 plus - program dla seniorów
Drukuj Skomentuj

Program Mama 4 plus to program pomocowy dla osób, które wychowały minimum czwórkę dzieci, ale nie zdołały wypracować sobie najniższej emerytury. Okazuje się, że nie tylko matki, ale również ojcowie mogą skorzystać z tego rodzaju pomocy. Przeczytaj, by dowiedzieć się, w jaki sposób starać się o pomoc finansową z programu Mama 4 plus.

Kto może otrzymać pomoc?

 

    • Matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci.

    • Ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas nie zajmowała się ich wychowywaniem.

Komu nie przysługuje pomoc finansowa realizowana w ramach tego programu?

    • Świadczenie Mama 4+ nie przysługuje osobie, która została sądownie pozbawiona władzy rodzicielskiej lub której tę władzę sąd ograniczył, a dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

    • Pomocy nie dostanie  również osoba, która zaprzestała wychowania małoletnich dzieci, na przykład z powodu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 

    • Należy udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

    • Należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat.

    • Trzeba posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Jaką kwotę można otrzymać w ramach programu Mama 4 plus?

    • Jeśli seniorka lub senior nie pobierają ani emerytury, ani renty, Mama 4+ przysługuje  jej w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł.

    • Jeżeli  seniorka lub senior pobierają emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to Mama 4+ będzie dla nich dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota jaką dostaną będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

 

Czy przysługuje wypłata wstecz?

 

Oczywiście, program obejmuje wstecz wszystkie uprawnione osoby.  

 

Na jakich zasadach wypłaca się Mama 4 plus?

 

Wypłata przysługuje seniorce lub seniorowi od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięto  wiek emerytalny. 

 

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

 

 

 

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!