Metoda Montessori w pracy z seniorami

Metoda Montessori w pracy z seniorami
Drukuj Skomentuj

Metodę Montessori większość z nas kojarzy z pracą z dziećmi. Umożliwia ona dzieciom wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez pobudzanie do samodzielnych działań i doświadczanie świata wieloma zmysłami. Od jakiegoś czasu jednak metoda ta zyskuje również na znaczeniu wśród środowisk pracujących z seniorami. Montessori wykorzystywana jest jako jedna z metod terapeutycznych niefarmakologicznych, zarówno w pracy z osobami w podeszłym wieku, jaki i osobami cierpiącymi na demencję czy Alzheimera. Przeczytaj, na czym polega metoda Montessori w pracy z seniorami.

Główne założenia metody Montessori w pracy z seniorami


Podobnie jak przy wykorzystaniu metody Montessori w pracy z dziećmi, również zajęcia dla seniorów opierają się o dewizę: „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody opierają się na angażowaniu seniorów w celowe i samodzielne działania, których głównymi założeniami są:

 

 • nastawienie na indywidualne podejście do seniorów,
 • zachęcenie seniorów do współpracy,
 • przekonanie, że uczyć się można w każdym wieku,
 • wykorzystanie aktywności fizycznych (przede wszystkim pracy dłoni i aktywności poprawiających równowagę) oraz intelektualnych,
 • stymulowanie wszystkich zmysłów,
 • postawienie sobie za cel zwalczania nudy, poczucia beznadziei i samotności w życiu seniorów;

 

Może zainteresuje Cię również: Aktywizacja seniora - przykładowe aktywności dla seniorów w domu

 

Na czym polega innowacyjność metody Montessori w pracy z seniorami?


Wykorzystanie tej metody w pracy z seniorami opiera się o dokładną analizę potrzeb każdego z uczestników zajęć, a także dostosowanie przestrzeni, pomocy i aktywności do możliwości i predyspozycji seniorów. Dodatkowo metoda Montessori:

 

 • dąży do zmiany stereotypowego postrzegania seniorów jako osób niezdolnych do nauki (zwłaszcza osób dotkniętych demencją i z zaburzeniami poznawczymi),
 • kieruje uwagę na to, co senior potrafi, a nie na jego deficyty,
 • skupia się na mocnych stronach seniora, a poprzez to wzmacnia poczucie wartości osób starszych i daje im motywację do działania,
 • zakłada, że pewne umiejętności da się odzyskać, a także znaleźć nowe zainteresowania,
 • poszukuje nowych form komunikacji dla osób w podeszłym wieku;


Pamiętaj jednak, że metoda ta łączy się z pewnymi wymaganiami. Wśród nich znajdują się:

 

 • wymóg posiadania odpowiednich pomocy dydaktycznych: estetycznych, o różnym poziomie trudności, stymulujących różne zmysły,
 • dostosowanie zadań do każdej osoby oddzielnie - co może oznaczać korzystanie z bardzo różnych materiałów na tych samych zajęciach,
 • postawienie seniora w centrum,
 • wykorzystanie zadań, które nie opierają się na rywalizacji ani się nie powtarzają;

 

Zobacz też: Arteterapia dla seniorów

 

Jak to wygląda w praktyce


Obecnie metoda Montessori nie jest zbyt szeroko stosowana w pracy z seniorami. Są jednak centra, która prowadzą szkolenia w tym zakresie (m.in. Centrum Montessori Senior z siedzibą w Zalesiu Górnym), jak również metoda jest popularyzowana na konferencjach (o metodzie opowiadała m.in. konferencja, którą portal DomySeniora.pl objął patronatem medialnym: Międzynarodowa Konferencja w Lublinie „Radość uczenia się przez całe życie”).

Wykorzystanie metody Montessori w pracy z grupą seniorów wymaga dostępu do dosyć dużej sali, w której jest też możliwość stworzenia kącików zainteresowań oraz wyklejenia na podłodze elipsy. Spotkania opierają się na wykorzystaniu kilku faz, które omówiła Jolanta Janiec w wywiadzie przeprowadzonym przez www.ec.europa.eu (źródło podane poniżej*):

Faza I: aktywizacja - nawiązanie do głównego tematu zajęć, pobudzenie ciała i umysłu, np. poprzez zajęcia ruchowe, zajęcia z muzyką;


Faza II: wolny wybór pracy - wyjaśnienie przez prowadzącego, jak działają poszczególne materiały; wybranie materiałów przez każdego seniora (materiały są różne, by zapobiec rywalizacji);


Faza III: samodzielne wykonanie wybranej pracy - wspieranie w działaniach przez prowadzącego;


Faza IV: faza ciszy - relaks poprzez wygodne siedzenie, rodzaje medytacji;


Faza V: refleksja - wypowiadania się seniorów na temat materiałów, swojej pracy; chodzenie po elipsie (wzmocnienie pracy błędnika);


Faza VI: wzmocnienie duchowe - usadzenie seniorów w okręgu, odniesienie się przez prowadzącego do głównego tematu zajęć; dyskusja kierowana przez prowadzącego, z umożliwieniem uczestnikom opowiadania o swoich przemyśleniach;

 

Metoda doceniana i wciąż rozwijana


Choć w Polsce metoda Montessori w pracy z seniorami nie jest jeszcze spopularyzowana, w innych krajach powstały już placówki senioralne, posługujące się tą metodą (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Austrii, Chinach i Australii). Choć więc wymaga ona odpowiednich przygotowań (w kwestii lokalu i materiałów), warto lepiej zapoznać się z tą metodą, by wykorzystać jej pełen potencjał w pracy z osobami w podeszłym wieku oraz z demencją i Alzheimerem.

 

Przeczytaj również: Jak opiekować się osobą z demencją starczą?

 

 

*źródło:
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/radosc-uczenia-sie-przez-cale-zycie-wedlug-metody-marii-montessori-dla-seniorow-rozmowa-z, 22.07.2019

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe