Międzynarodowa Konferencja w Lublinie „Radość uczenia się przez całe życie”

Międzynarodowa Konferencja w Lublinie „Radość uczenia się przez całe życie”
Drukuj Skomentuj

Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier Małgorzaty Dudek  oraz Fundacja Radość uczenia się zapraszają do udziału w Międzynarodowej  Konferencji „Radość uczenia się przez całe życie”, która odbędzie się 25.10.2018 (czwartek) w godz. 8:30-17:00 w Collegium Maius, przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

Będzie to pierwsze wydarzenie na Lubelszczyźnie poświęcone propagowaniu nowej metody L3M Polska- Radość uczenia się przez całe życie wg zasad Marii Montessori. Planowany jest całodniowy kongres poświęcony tematyce rozwoju rynku, trendów inwestycyjnych oraz metod rozwoju z wykorzystaniem potencjału osób starszych.

 

Metoda Marii Montessori jest już znana i sprawdzona od lat wśród rodziców czy pedagogów pracujących z dziećmi. Przedszkola i szkoły prowadzone w duchu Marii Montessori podbijają serca uczniów i ich rodziców na całym świecie. 

Metoda Marii Montessori Radość uczenia się znalazła także swoje zastosowanie w terapii zajęciowej Seniora. Jej niesamowite efekty sprawiły, że w ostatnich latach w wielu krajach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Austrii, Chinach i Australii zostały otwarte bądź są w trakcie realizacji placówki senioralne posługujące się tą metodą.


Jest to metoda uznana już w środowisku i wielokrotnie nagradzana. Jako organizatorzy konferencji pragniemy dotrzeć z powyższą metodą do szerokiego grona odbiorców by aktualnie i  w przyszłości wszyscy seniorzy byli aktywni bo:

Nauka- to radość. Nauka- to szczęście. Nauka- to samodzielność.

 

Konferencja skierowana jest do:

 • Władz rządowych i samorządowych
 • Właścicieli i pracowników domów seniora
 • Fizjoterapeutów
 • Lekarzy (geriatrzy, geragodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, neuropsychiatrzy, terapeuci)
 • Opiekunów osób starszych
 • Pedagogów
 • Uniwersytetów III wieku
 • Fundacji/ stowarzyszeń

 

 

L³M – Radość Uczenia się Przez Całe Życie wg zasad Marii Montessori to tytuł  projektu wielokrotnie wyróżnianego jako model good practice w edukacji seniorów – (m.in. nagroda Inspiring practise Bruksela 2016r) który zakłada z jednej strony wspieranie intelektualnych kompetencji, radości życia, samostanowienia, autonomiczności i samodzielności ludzi w podeszłym i bardzo podeszłym wieku, z drugiej zaś kształcenie osób towarzyszących procesowi edukacyjnemu wg zasad M. Montessori, rekrutujących się spośród pracowników sektora edukacji, opieki i pomocy społecznej, terapeutów, wolontariuszy  i członków rodzin.

 

Cele jakie przyświecają naszej Konferencji to realizacja indywidulanej, innowacyjnej drogi edukacyjnej dla osób starszych – Seniorów oraz osób z ograniczeniami intelektualnymi przy użyciu wszystkich zmysłów, specjalnych materiałów i struktury wolnego uczenia się dla seniorów (model fazowy).

 • Propagowanie L3M wśród osób pracujących z Seniorami.
 • Zainspirowanie i motywowanie osób pracujących z Seniorami do pracy zgodnej z zasadami  Marii Montessori.
 • Wprowadzenie metody L3M w placówkach dla Seniorów.
 • Budowanie świadomości społecznej młodych ludzi w kontekście szybkiego starzenie się społeczeństwa.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier Małgorzaty Dudek  oraz Fundacja Radość uczenia się, we współpracy z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim. Partnerem organizacyjnym jest agencja eventowa Giełda EventówSzacowana ilość osób 250-300.

 

Naszą misją jest promocja i wdrażanie metody L3M Polska - Radość uczenia się przez całe życie według zasad  Marii Montessori, w standardy pracy ośrodków i osób towarzyszących osobom starszym, w celu podniesienia jakości ich życia.

 

 

 

Gościem specjalnym Konferencji jest wyjątkowa kobieta.
Wirginia Szmyt (ur. 1938) - DJ Wika - polska działaczka społeczna zaangażowana w sprawy  seniorów.
Z wykształcenia pedagog, całe życie zawodowe pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną młodzieżą. Po przejściu na emeryturę aktywnie włączyła się w działalność na rzecz seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest najstarszą didżejką w Polsce.
Łamie stereotypy dotyczące wizerunku polskiego seniora.

 

 


Wśród zaproszonych Gości znaleźli się:

Christine Mitterlechner pedagog, specjalista ds. edukacji dorosłych i geragog ze specjalnością zasady M. Montessori, motogeragog, Wiedeń/Las Vegas, trenerka LIMA, kierownik projektu L³ M wg zasad M. Montessori, wykładowca w kraju i zagranicą w zakresie geragogiki montessoriańskiej; autorka wielu publikacji.

Wykład: Radość uczenia się przez całe życie według zasad Montessori - L³M.Praktyczny model geragogiki montessoriańskiej.

dr Małgorzata Miksza
starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozofia i teoria wychowania,
pedagogika alternatywna w tym głownie pedagogika Marii Montessori; prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, członek Zarządu Montessori Europe.

Wykład: Edukacja w pedagogice Marii Montessori pomocą w rozwoju człowieka.

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego/Polska. Zainteresowania badawczo-naukowe: problematyka wspierania procesów edukacji i rozwoju człowieka w okresie dorosłości i w wieku starszym, uczenie się ludzi dorosłych, samotność i osamotnienie, podejście biograficzne w badaniach andragogicznych i gerontologicznych.

Wykład: Uczenie się i starość z perspektywy całego życia.

dr Sol Haring 
pracownik naukowy Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu Instytutu Nauk o Wychowaniu i Edukacji, praktykujący edukator osób dorosłych w dziedzinie gerontologii, nowych mediów, praca w zakresie badań videograficznych, produkcji filmowej i muzyki.

Wykład: Szansa, radość życia i wspólnota. Uczenie się i edukacja seniorów zgodnie z zasadami geragogiki.

dr M Claire Royston MB ChB MSc FRCPsych
dyrektor Medyczny w Four Seasons Health Care, pracownik kliniczny i badawczy w ramach angielskiego NHS, członek składu orzekającego First-Tier Tribunal Service (Izba zdrowia, edukacji i opieki społecznej: dział Zdrowia Psychicznego przy Trybunale.

Wykład: Prowadzenie placówek opiekuńczych w Wielkiej Brytanii, aktywizacja Seniora oraz  opieka nad osobami  z demencją.


 


Szczegółowe informacje o programie i zapisach na:

Bilety do kupienia pod linkiem:

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/lublin/miedzynarodowa-konferencja-radosc-uczenia-sie-przez-cale-zycie-203225/?source=directory

 

   

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!