Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku (Milanówek)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
Kościuszki 16
05-822 Milanówek

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku pracuje w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek- czwartek 8:00-16:00 środa - dzień wewnętrzny piątek 8:00-15:00   OSP w Milanówku udziela pomocy w formie świadczeń. Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Z asiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie