Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie (Milejewo)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie
Elbląska 47
82-316 Milejewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mileje pracuje w: Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30 Środa 7.30 do 17.00 Piątek 7.30 do 14.00 GOPS wspiera osoby i rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie w formie świadczeń:                a) pieniężnych                      - zasiłek stały                      - zasiłek okresowy                      - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy                      - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie                b) niepieniężnych                     - praca socjalna                     - bilet kredytowany                     - składki na ubezpieczenie zdrowotne                     - składki na ubezpieczenie społeczne                     - pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie                     - sprawienie pogrzebu                     - schronienie                     - posiłek                     - niezbędne ubranie

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Warmińsko-mazurskim