Dom Pomocy Społecznej (Mszana Dolna)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej oferuje usługi opiekuńcze osobom  przewlekle psychicznie chorym . Dysponujemy 48 miejscami.   Podstawowym celem DPS w Mszanie Dolnej jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.       Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców czuwa zespół terapeutyczno-opiekuńczy.       Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia. Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej,...