Dom Pomocy Społecznej (Mszana Dolna)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej jest przeznaczony dla dorosłych osób psychicznie chorych. Zapewnia całodobową opiekę.   Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z kadrą specjalistyczną, w tym: z lekarzem - psychiatrą, psychologiem, pracownikami socjalnymi, terapeutami, kapelanem, prawnikiem oraz kadrą kierowniczą Domu, dyrektorem oraz innymi pracownikami. Personel zapewnia mieszkańcom swobodne kontakty z rodziną i środowiskiem w zależności od indywidualnych potrzeb. Utrzymujemy stały kontakt z rodzinami, którym przedstawiane są zasady funkcjonowania oraz sprawy organizacyjne Domu. Kontakty te służą także wzajemnemu poznawaniu się kadry i rodzin oraz nawiązaniu bliskich kontaktów pracowników i mieszkańców z ich rodzinami.   Zapewniamy: zaspakajanie bieżących potrzeb mieszkańca, zapewnienie bezpieczeństwa, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, wytwarzanie odpowiedniego klimatu wzajemnej akceptacji, tolerancji i pozytywnych więzi między mieszkańcami i...