Na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy i kombatanci?

Na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy i kombatanci?
Drukuj Skomentuj

Prawo do opieki lekarskiej poza kolejnością, dodatki finansowe, zwolnienia z opłat, ulgowe bilety - na takie przywileje mogą liczyć soby starsze, inwalidzi wojenni i kombatanci, biorący udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych.

POCIĄGI

 

Osoby starsze oraz kombatanci mogą korzystać z tańszych biletów w komunikacji publicznej. Zniżki wynikają z przepisów ustawowych, które mówią, że kombatanci, a w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej mają możliwość skorzystania z 51 proc. ulgi na bilety w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspres, TLK i InterCity. Aby miec dostęp do takiej zniżki, należy posiadać zaświadczenie lub legitymację wydawaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z wpisem o przysługujących uprawnieniach.

 

Dodatkwowo, emeryci, renciści oraz ich małżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - mogą dwa razy w roku skorzystać z 37 proc. ulgi na przejazdy drugą klasą w pociągach Regio, RegioEkspres, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium. Jako dwa razy liczona jest podróż w obie strony.

 

Wyższych zniżek mogą spodziewać się np. niewidomi seniorzy, uznani za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Niepełnosprawnym przysługuje wtedy 93 proc. zniżki w pociągach osobowych, a w pospiesznych i ekspresowych - 51 proc.  Inne osoby starsze, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania otrzymają 49-procentową ulgę w pociągach osobowych, zaś w pospiesznych i ekspresowych - 37 proc.

 

Przejdź do artykułu:

 

AUTOBUSY

 

Ulgi dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów lub wdowców po nich przysługują również w komunikacji autobusowej. Warto jednak wspomnieć, że wdowa lub wdowiec muszą być emerytami, rencistami, pozyskiwać uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne. W autobusach komunikacji zwykłej bądź przyspieszonej - osoby te mogą liczyć na 51 proc. zniżki, zaś w komunikacji miejskiej 50 proc.

 

Obywatele, którzy ukończyli 70 lat, skorzystają bezpłatnie z komunikacji miejskiej m.in. w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi, czy we Wrocławiu. W Bydgoszczy i Toruniu z takich udogodnień można korzystać nieco wcześniej, bo już od 65. roku życia. Dodatkowo, 50-procentowa ulga na zakup biletów przysługuje seniorom w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku i we Wrocławiu. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest posiadanie dokumentu potwierdzającego status emeryta lub rencisty.

 

WYROBIENIE PASZPORTU

 

Za wydanie paszportu trzeba zapłacić 140 złotych. Taki dokument bezpłatnie otrzymają Ci, którzy w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70. lat. Co ciekawe - emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne lub współmałżonkowie pozostający na ich utrzymaniu dokonają opłaty w wysokości połowy obowiązującej kwoty, czyli 70 złotych. Przepis dotyczy także kombatantów, ofiar represji wojennych i okresu powojennego.

 

Zobacz też:

 

ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY

 

Obowiązek opłacania abonamentu nie dotyczy wielu osób starszych i niepełnosprawnych. Wystarczy, że wypełnią oni na poczcie odpowiedni formularz i przedstawią dokument uprawniający ich do zwolnienia z opłat. Ulga przysługuje seniorom po 75. roku życia, inwalidom, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi, niewidomym oraz osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym.


KULTURA

 

Państwowe placówki sprzedają bilety ulgowe osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i rencistom socjalnym. Wystarczy jedynie pokazać legitymację emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające wiek.

 

REKREACJA

 

Starsze osoby mogą również korzystać ze zniżek w kolejkach linowych. Dla przykładu, najpopularniejsza kolej w Beskidach oferuje tańsze bilety osobom powyżej 70. roku życia. Z kolei kolejka górska na Kasprowy Wierch proponuje zakup ulgowych biletów osobom po 65. roku życia. Seniorzy taniej wejdą też do Biebrzańskiego, czy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

LEKI 

 

Warto na koniec powiedzieć kilka słów o liście darmowych leków dla tych, którzy ukończyli 75. rok życia. Znajdziemy na niej środki na nadciśnienie, niewydolność serca, cukrzycę, miażdżycę, zakrzepicę, arytmię, astmę, zwyrodnienie stawów, osteoporozę, depresję, chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Receptę na lekarstwa otrzymają osoby ubezpieczone, za okazaniem dowodu osobistego.

 

A może zainteresuje Cię artykuł:

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe