Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II (Nasielsk)

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku jest przeznaczony dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia bliskość do Ośrodka Zdrowia i Stacji Pogotowia Ratunkowego, w połączeniu ze stałą opieką lekarsko-pielęgniarską na miejscu.   W obrębie placówki istnieją dwa zespoły mieszkalne. Nad ich sprawnym funkcjonowaniem czuwają oddzielni kierownicy.  Do dyspozycji mieszkańców są pokoje wyposażone w oddzielne węzły sanitarne tj. kabina prysznicowa + umywalka + wc co zapewnia wysoki standard zamieszkania. Wygodne podjazdy i windy ułatwiają pobyt osobom niepełnosprawnym ruchowo.   Pomimo różnorodności problemów związanych ze zdrowiem w najszerszym tego słowa znaczeniu,  mieszkańcy mogą urzeczywistniać potrzebę samorealizacji oraz funkcjonowania w grupie społecznej poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach terapii. Na zajęcia można przyjść do pracowni gastronomicznej plastycznej ceramicznej. Ogólną sprawność można poprawić w sali...