Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej: wymagania odnośnie pomieszczeń

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej: wymagania odnośnie pomieszczeń
Drukuj Skomentuj

Celem istnienia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Wśród świadczeń są m.in: działania służącę zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu zdrowia. Planujesz założyć NZOS? Sprawdź gdzie możesz znaleźć informacje, jakie są wymagania odnośnie pomieszczeń!

Kto może otworzyć NZOS?


Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez:

 

 • kościół lub  związek wyznaniowy,
 • pracodawcę,
 • fundację,
 • związek zawodowy,
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenie,
 • spółkę niemającą osobowości prawnej,
 • osobę prawną lub fizyczną.


Za wypełnienie zobowiązań NZOZ  odpowiada instytucja lub organizacja prowadząca zakład.

 

Wymagania odnośnie pomieszczeń - podstawa prawna


Szczegółowe wymagania znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokument ten porusza tematykę m.in.: wymagań ogólnoprzestrzennych, dla konkretnych pomieszczeń i urządzeń czy wymogów odnośnie oświetlenia i instalacji.

 

Wymagania odnośnie pomieszczeń


Według rozporządzenia, działalność lecznicza powinna się odbywać w samodzielnie zlokalizowanym budynku (lub zespole budynków). Umiejscowienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku, który ma inne przeznaczenie, jest dozwolone tylko w określonych przypadkach.

W rozporządzeniu nie ma dokładnie określonych powierzchni, jakie powinny mieć pomieszczenia w NZOS. Warunkiem jest możliwość prawidłowego rozmieszczenia, zainstalowania i użytkowania sprzętu w pomieszczeniach. Oznacza to, że kształt i powierzchnia zależna jest od przeznaczenia pomieszczenia (a przez to wymaganego sprzętu).

Dodatkowo materiały wykorzystane na podłogach oraz ścianach powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. Podobnie meble powinny być tak dobrane, by nie przeszkadzały w tej czynności.

 

Wymagania odnośnie mebli i sprzętów

 

Łóżka:

 

 • powinny być tak ustawione, by był do nich dostęp z trzech stron (w tym z dwóch dłuższych),
 • odstęp między łóżkami powinien umożliwiać swobodny dostęp do pacjentów.

 

Oświetlenie:

 

 • w pokojach łóżkowych powinien być zapewniony bezpośredni dostęp do światła dziennego,
 • w przypadku nadmiernego światła powinny być zainstalowane urządzenia przeciwsłoneczne,
 • w salach operacyjnych i diagnostycznych powinno być zastosowane oświetlenie elektryczne.

 

Inne sprzęty:


Rozporządzenie określa również wymogi przy instalowaniu takich sprzętów, jak: umywalki, dozowniki z mydłem, dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi, pojemnikami z ręcznikami, itp.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe