NIK negatywnie ocenił rządowy projekt aktywizujący seniorów

NIK negatywnie ocenił rządowy projekt aktywizujący seniorów
Drukuj Skomentuj

NIK skontrolował realizowany w latach 2013-2017 rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Celem programu było poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. NIK negatywnie ocenił projekt, uznając, że nie osiągnął on zakładanego celu.

Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2013-2017


Celami szczegółowymi programu były:

 

  1. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.
  2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej seniorów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
  3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym.
  4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

 

Dlaczego NIK negatywnie ocenił projekt?


W uzasadnieniu swojej oceny, wśród powodów NIK wymienia m.in.:

 

  • opracowanie założeń projektu na podstawie częściowo nieaktualnych danych, bez wcześniejszego przebadania seniorów. Brak rzetelnego rozpoznania sytuacji seniorów spowodowało utrudnienia w zaprojektowanie kierunków działań;
  • projekt aktywizujący seniorów nie był dostatecznie spójny ze strategiami rozwojowymi kraju;
  • nieduża ilości projektów (27%) była ukierunkowana na czynne pobudzanie seniorów. Większość projektów zakładała tzw. aktywność bierną, czyli krótkotrwałe, jednorazowe działania;
  • błędy w zarządzaniu powodowały m.in. nieterminowe zawieranie i rozliczanie umów, brak możliwości porównania nakładów i efektów między poszczególnymi ofertami, a tym samym - uniemożliwienie wybrania najbardziej efektywnych projektów;


NIK krytycznie też ocenił fakt, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przeprowadził rewizji programu i nie uwzględnił rekomendacji wynikających z badania programu przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Przeanalizowanie dotychczasowych rezultatów oraz wprowadzenie zmian pozwoli na spełnienie celu głównego projektu. NIK ocenił też, że należałoby zwiększyć nakłady finansowe, przeznaczone na projekt aktywizujący seniorów.

 

Realizacja projektu aktywizującego seniorów w latach 2013-2017


Według raportu NIK, najczęściej seniorzy uczestniczyli w projektach związanych z profilaktyką zdrowotną, w zajęciach sportowych, turystyce, a także w wydarzeniach kulturalnych i związanych ze sztuką. Z programu skorzystało prawie 850 tys. osób starszych (około 10% polskich seniorów). W większości były to kobiety (73,5%), osoby mieszkające w miastach (69,5%), a średnia wieku tych osób wyniosła 67 lat.

 

 

Może zainteresuje Cię też: Senior jako konsument: obalamy mity

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe