Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wchodzi w życie
Drukuj Skomentuj

Od 1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Dotyczy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wraz z wejściem nowelizacji, rozszerzono katalog świadczeń, które nie wliczają się do dochodu.

 

W art. 8 po ust. 4 dodano też ust. 4a w brzmieniu:
W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2. W dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

 

Więcej informacji:

www.ops.pl/2019/10/dzisiaj-zmiany-pomocy-spolecznej/

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe