Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince (Nowinka)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince
Nowinka 33
16-304 Nowinka

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

Celem OPS jest wspieranie osób potrzebujących w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb. Pracownicy OPS podejmują szereg działań, by te osoby usamodzielnić i wesprzeć w integracji ze społeczeństwem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie. Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb, okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka. Pomoc jaką ośrodek otacza podopiecznych to przede wszystkim: pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy, okresowy, stały, specjalny celowy), pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży w szkole, opał, pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta, itp., poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie