Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu (Nowogrodziec)

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
zobacz więcej (11)
Adres:
Cicha  4, Nowogrodziec
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • placówka dla kobiet
  • placówka dla mężczyzn
  • placówka dla osób starszych

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oferuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

 

Miejsce przeznaczone dla 30 osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom powinny uwzględnić w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom może świadczyć usługi dla osób w nim nie zamieszkujących.

W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

dps.nowogrodziec.pl/strona-glowna

Galeria