OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny - co to takiego?

OFE,  czyli Otwarty Fundusz Emerytalny - co to takiego?
Drukuj Skomentuj

Otwarty Fundusz Emerytalny to instytucja, dzięki której gromadzone są środki na wypłatę świadczenia emerytalnego. Już na początku czerwca 2021 roku ponad 15 milionów osób miało stanąć przed wyborem, co zrobić z tymi środkami .

„To kwestia decyzji politycznej. Kilka rozwiązań na stole, ale trzeba jeszcze rozstrzygnąć, które będzie najwłaściwsze. Mam nadzieję, że we wrześniowej ofensywie legislacyjnej będziemy mieli również OFE. Ogłosimy rozwiązania przed wrześniem, ale we wrześniu będzie ten proces legislacyjny” - powiedział w środę 23 czerwca wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Polityk rozmawiał z portalem money.pl.

 

OFE – co to takiego?


Otwarty Fundusz Emerytalny to prywatna instytucja finansowa, której głównym zadaniem jest efektywne inwestowanie wpłacanych do niej składek, czyli gromadzenie środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia emerytalnego. Wspomniane instytucje - zakładane oraz prowadzone przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), a nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) - poprzez inwestowanie, głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie, mają przynosić swoim członkom jak największy zysk – wyjaśnia Gazeta.pl.


OFE działają od 1999 roku - czyli od momentu, kiedy przeprowadzono reformę systemu emerytalnego. W OFE są gromadzone i inwestowane składki emerytalne osób pracujących. Zgromadzone w ten sposób środki są finalnie wypłacane poszczególnym osobom w formie emerytury. Istotny jest fakt, iż na 10 lat przed uzyskaniem - przez dana osobę - praw emerytalnych, pieniądze inwestowane w OFE są systematycznie przekazywane do ZUS, aby finalnie otrzymać je w formie świadczenia.

 

OFE – czy jest dobrowolne?


OFE działa na zasadzie dobrowolności.  Otwarty Fundusz Emerytalny jest związany również z pewnym ryzykiem. Należy jednak liczyć się z możliwością poniesienia strat oraz z prawdopodobieństwem pomnożenia ulokowanego kapitału. Jedno jest pewne - osoba, która zaczyna swoją pierwszą pracę podejmuje decyzję o tym, czy całość składki chce przekazywać do ZUS-u, czy też część woli ulokować w OFE. Przy wyborze OFE należy liczyć się z dodatkowa opłatą manipulacyjną oraz za zarządzanie, które są uzależnione od wysokości posiadanych aktywów.

 

 

 

Źródło: Gazeta.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!