PILNE - Środki na walkę z koronawirusem na Śląsku (Katowice)

Miasto:
Katowice

Opis

Szanowni Państwo w dobie epidemii Samorząd Województwa Śląskiego wspiera placówki opieki całodobowej: DPS, placówki prywatne, ZOL i ZOP.

 

W ramach projektu ŚLĄSKIE POMAGA udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie: - finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, - finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej - doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19. O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15- 21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu : https://sp.rops-katowice.pl/ oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

ROPS Województwa Śląskiego w Katowicach