Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie (Olesno)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie
Jaronia 2
46-300 Olesno

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie otwarty jest od poniedziałku do piątku. W sprawach skarg i wniosków, kierownik Ośrodka przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 – 14:00.   Pomoc społeczna udzielana przez OPS w Oleśnie polega w szczególności na:   - przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń (m.in. zasiłków), - pracy socjalnej, - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, - realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie