Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim (Opole Lubelskie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

OPS w Opolu Lubelskim pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00. Jego celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie przerastającej ich sytuacji życiowej.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej do którrych w szczególności należy: -przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, -przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, -prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, -podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, -współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.   Ośrodek...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim