Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku (Ostrówek-Kolonia)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Ostrówek-Kolonia 23
21-102 Ostrówek

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

OPS pomaga w ciężkich sytuacjach życiowych, tym którzy potrzebują takiej pomocy i sami nie są w stanie sobie pomóc.   Przesłanki udzielenia pomocy:         ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.         W oparciu o ustawę o pomocy społecznej można się ubiegać o:         Świadczenia...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim