Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ostrowiec Świętokrzyski)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Województwo: Świętokrzyskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 - 15.00, w piątki w godzinach 7.00 - 16.00.   MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim udziela pomocy społecznej w formie świadczeń. Świadczenia dzielą się na:   - Świadczenia pieniężne, to w szczególności:   Zasiłek stały  Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy – pomoc gminy w zakresie dożywiania   - Świadczenia niepieniężne:   praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne interwencja kryzysowa schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Świętokrzyskim