Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Telefon:
338411781
Ocena:
4
Strona WWW:
www.ddposwiecim.pl

Lokalizacja:

Adres: Czecha 8, Oświęcim

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu 

 -zapewnia wsparcie i opiekę osobom starszym

 -świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 -oferuje opiekę nad małymi dziećmi od 4 miesiąca życia do lat 3.

 

Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 55 lat.

 

W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe.

 

Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:jadalni/ świetlicy, kuchni, sali telewizyjnej, sali do zajęć plastycznych, sali rehabilitacyjnej, w której znajduje się m. in. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL), pracowni komputerowej, łazienki, szatni

Uczestnicy mają również możliwość korzystania z ogrodu przynależącego do placówki, wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną przystosowaną dla potrzeb osób starszych.