Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu (Oświęcim)

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu   -zapewnia wsparcie i opiekę osobom starszym  -świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  -oferuje opiekę nad małymi dziećmi od 4 miesiąca życia do lat 3.   Sekcja Opieki nad Osobami Starszymi zapewnia dzienne wsparcie i aktywizację osób starszych z terenu miasta Oświęcim , w tym niepełnosprawnych, których minimalny wiek wynosi 55 lat.   W trakcie pobytu osoby starsze mają zapewnione 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad, uwzględniające obowiązujace normy żywieniowe.   Uczestnicy Sekcji OS mają możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:jadalni/ świetlicy, kuchni, sali telewizyjnej, sali do zajęć plastycznych, sali rehabilitacyjnej, w której znajduje się m. in. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL), pracowni komputerowej, łazienki, szatni Uczestnicy mają również możliwość korzystania z ogrodu przynależącego do placówki, wyposażonego m.in. w siłownię zewnętrzną przystosowaną dla potrzeb osób starszych.