Dom Seniora Centrum Origin Otwock (Otwock)

Adres:
Bernardyńska 13-15, Otwock
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • wyżywienie
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja

Opis obiektu

Dom Seniora Centrum Origin Otwock oferuje wiele opcji zakwaterowania oraz wszechstronny zakres usług medycznych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Unikalny styl zarządzania tymi obiektami opiera się na innowacyjnych procedurach wypracowanych i doskonalonych na przestrzeni lat. Dotyczą one każdego aspektu funkcjonowania tego jedynego w swoim rodzaju, prawdziwie holistycznego modelu opieki geriatrycznej. Podczas długoletniej praktyki w zapewnianiu kompleksowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji, firma wypracowała i rozwinęła szereg unikalnych programów opiekuńczych i aktywnościowych, mających na celu rozbudzanie zainteresowań, inspirowanie i motywowanie każdej z przebywających w centrach Origin osób. Korzystając z doświadczenia i kompetencji kanadyjskiej kadry, Origin Polska przenosi te wzorce do Polski, adaptując je do specyfiki lokalnego rynku.

      Dom Seniora Centrum Origin Otwock oferuje usługi w dwóch odrębnych sektorach OPIEKA SENIORALNA – program ORIGN MemoryCare Wyjątkowy program opieki nad osobami dotkniętymi demencją, w tym chorobą Alzheimera prowadzony w specjalnie wydzielonej części obiektu. Seniorzy przebywający w centrach ORIGIN otoczeni są troskliwą opieką, wzbogaconą o szeroki program zajęć terapeutycznych i integracyjnych. Dbamy o to, by mogli cieszyć się życiem w maksymalnym wymiarze, bez względu na wiek i poziom samodzielności. W ramach programu MemoryCare oferujemy: pobyt diagnostyczny 3-7 dni  pobyt stały: demencja-stadium lekko i średnio zaawansowane pobyt stały: demencja-stadium zaawansowane opieka paliatywna/hospicyjna – opiekujemy się osobami w stanach paliatywnych, zapewniamy im oraz ich rodzinom możliwość pożegnania w atmosferze ciepła, miłości i zrozumienia....

Galeria