Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek (Pacanów)

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi przeznaczony jest dla kobiet przewlekle psychicznie chorych . Dysponujemy 90 miejscami.    Dom posiada wpis do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012 r. na czas nieokreślony, znak: PS.II.9423.8.2.2012.    Dom świadczy usługi zgodnie z prawnie okreslonym standardem w zakrsie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Każda mieszkanka ma zapewnione miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości osobistej i otoczenia. Udzielana jest niezbędna pomoc w załatwianiu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacyjnych oraz spraw osobistych.   Mieszkanki mają możliwość udziału w terapii zajęciowej , rozwijania własnych zainteresowań, podnoszenia sprawności i aktywizacji, zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Mają również możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Miezkankom zapewnia się bezpieczne...