Dom Pomocy Społecznej (Pacanów)

Dom Pomocy Społecznej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich prowadzi swą działalność od 1998 roku i jest prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Nasz Dom przeznaczony jest dla seniorów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Początkowo DPS dysponował 28 miejscami dla podopiecznych, a od 2005 roku obsługuje 35 pensjonariuszy. Dom w swojej działalności nie ogranicza się do obsługi swoich mieszkańców, ale świadczy pomoc w zakresie rehabilitacji mieszkańcom okolicznych miejscowości. Z takiej pomocy rocznie korzysta około 150 osób. Przy Domu funkcjonuje Stołówka Charytatywna, z której korzysta około 200 osób, w tym 150 dzieci z najbiedniejszych  rodzin, uczęszczających do miejscowej szkoły