Dom Pomocy Społecznej (Pcim)

Udogodnienia

  • opieka medyczna
  • placówka dla osób starszych
  • placówka dla somatycznie chorych

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu  jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku. Dysponujemy 75 miejscami. Dla mieszkańców są pokoje 1 – 2 - 3 osobowe. Każdy pokój ma oddzielną łazienkę i balkony na I i II piętrze   Terapia zajęciowa w naszym Domu ma na celu nie tylko poprawę stanu fizycznego i psychicznego mieszkańca, to również wypełnienie czasu wolnego, pomoc i wsparcie potrzebującym, jednocześnie aktywizowanie mieszkańców. Umysłowa i fizyczna sprawność sprzyja nawiązaniu kontaktów ze środowiskiem, pobudza procesy psychiczne, daje możliwość własnej twórczości, oraz pozytywnego doświadczenia siebie. Wzbogaca środowisko człowieka, mobilizuje do walki z chorobą, budzi wiarę w sens życia. W naszym Domu mieszkańcy spotykają się na zajęciach tworząc grupy terapeutyczne, gdzie mogą rozwinąć swoje zainteresowania i możliwości.   W ramach wypełnienia czasu wolnego mieszkańców prowadzimy działalność kulturalną poprzez udział w klubie czytelnika,...

Galeria