Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (Piekary Śląskie)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Piekarach Śląskich jest własnością Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek Św. Karola Boromeusza. Oferujemy opiekę osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, wymagającym całodobowej opieki i utrzymania.   Cele i zadania wypełniane są w ZOL-uw duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i opieki nad nim. Chorzy objęci są opieką duszpasterską przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i szacunku dla innych wyznań. Pracownicy świeccy mają obowiązek włączać się w służbę choremu w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.   W zakładzie zatrudnieni są lekarze, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki i opiekunki. Dzięki ich pracy możemy zapewnić naszym podopiecznym opiekę, fachową pomoc medyczną, opiekuńczą oraz działania profilaktyczne. Zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.   Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzialenych w naszym zakładzie to:   Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie Rehabilitacja...