Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie (Piekoszów)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Czarnowska 59
26-065 Piekoszów

Województwo: Świętokrzyskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie jest otwarty w godzinach:   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 środa od 7.30 do 17. 00   GOPS w Piekoszowie udziela pomocy społecznej na wniosek: osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.   Świadczenia pieniężne:   zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie , wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd   Świadczenia niepieniężne:   Sprawienie pogrzebu Poradnictwo i pomoc instytucjonalna Usługi opiekuńcze

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Świętokrzyskim