Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
Telefon:
87423 22 80
Strona WWW:
www.sds-pisz.pl

Lokalizacja:

Adres: Pl. Daszyńskiego 12 A, Pisz

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu przeznaczony dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu zapewnia jeden  posiłek dziennie i możliwość przygotowania drugiego w ramach terapii. Placówka  ma charakter pobytu dziennego i działa osiem godzin dziennie. Każdy z mieszkańców traktowany jest z szacunkiem i poszanowaniem praw osobistych.

W Środowiskowym Domu  Samopomocy  Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu działa zespół wspierająco – aktywizujący, składający się z pracowników merytorycznych Domu (instruktorów terapii, terapeutów zajęciowych i kierownika).  Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy m.in. opracowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących i wspólna z uczestnikami ich realizacja.