Środowiskowy Dom Samopomocy (Pisz)

Środowiskowy Dom Samopomocy
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu przeznaczony dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu zapewnia jeden  posiłek dziennie i możliwość przygotowania drugiego w ramach terapii. Placówka  ma charakter pobytu dziennego i działa osiem godzin dziennie. Każdy z mieszkańców traktowany jest z szacunkiem i poszanowaniem praw osobistych. W Środowiskowym Domu  Samopomocy  Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu działa zespół wspierająco – aktywizujący, składający się z pracowników merytorycznych Domu (instruktorów terapii, terapeutów zajęciowych i kierownika).  Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy m.in. opracowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących i wspólna z uczestnikami ich realizacja.