Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (Płock)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Stanisława Zgliczyńskiego 4
09-400 Płock

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku pracuje w godzinach: Poniedziałek:     7:30-15:30 Wtorek:           7:30-15:30 Środa:             7:30-15:30 Czwartek:        8:30-17:30 Piątek:            8:30-15:30   MOPS w Płocku udziela pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.   Świadczenia pieniężne     zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe     zasiłki okresowe     zasiłki stałe (przyznawane osobom spełniającym kryterium dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym) Świadczenia niepieniężne     sprawienie pogrzebu     udzielenie schronienia     pomoc w formie posiłku     usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania     składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały, realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub osoby, które podpisały kontrakt socjalny

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie