Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu (Podegrodzie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: w pon. 9:00-17:00, wt-pt: 7:00-15:00.   OPS W Podegradziu oferuje zasiłki pielegnacyjne seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.   Jak przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?   Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim