Poradnik dla dyrektorów DPS na czas pandemii

Poradnik dla dyrektorów DPS na czas pandemii
Drukuj Skomentuj

Marzec 2020 był okresem wielu wyzwań dla całych społeczeństw jak i pojedynczych organizacji. Także ośrodki pomocy społecznej stanęły naprzeciw nowemu wyzwaniu przeorganizowania pomocy dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Poniżej prezentujemy rozwiązania mogące wspomóc pracę domów pomocy społecznej w walce z pandemią.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej obecnie pracują w dużym napięciu i stresie. Ich praca niejednokrotnie jest reorganizowana kilka razy w ciągu dnia. Aby ułatwić pracę pracownikom, można wprowadzić proponowane poniżej zmiany organizacyjne placówki:

 

1) Dokładna analiza zasobów

 

  • ustalenie liczby pracowników
  • lista pracowników będących do dyspozycji kierownika ops
  • lista pracowników, u których występuje ryzyko nieobecności (opieka nad dzieckiem, przewlekłe problemy zdrowotne, konieczność odbycia kwarantanny)
  • lista pracowników nieobecnych w pracy

 

2) Podział pracy w systemie rotacyjnym

 

Oznacza to podzielenie pracowników na dwie grupy, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Sposób realizacji takiego planu jest następujący:

 

jedna grupa pracowników pracuje w poniedziałki, środy i piątki (we wtorki i czwartki pracuje zdalnie), zaś druga przychodzi do pracy we wtorki, czwartki (a w poniedziałek, środę i piątek pracują zdalnie). Po tygodniu następuje zmiana dni pracy.

ośrodek wydłuża godziny pracy, np. od 7:00 do 19:00. Pracownicy pracują na 2 zmiany: od 7:00 do 13:00 i od 13:00 do 19:00. Po tygodniu grupy zmieniają się na godziny pracy.

 

Dobrą praktyką jest spotykanie się zespołu i omawianie zmian, przekazywanie procedur oraz ich omówienie. Po wdrożeniu zmian, dyrektor placówki musi monitorować funkcjonowanie wprowadzonych procedur, np poprzez cykliczne organizowanie spotkań z pracownikami i wymianę informacji.

 

3) Ustalenie zasad współpracy z innymi służbami

 

W wielu gminach w Polsce wprowadzono procedury współpracy pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a Policją, Strażą Miejską czy Wojskiem Obrony Terytorialnej. Niekiedy do współpracy zapraszana jest Straż Pożarna oraz inni wolonatriusze. - Jest to bardzo dobra praktyka, którą należy upowszechniać, gdyż ośrodek pomocy społecznej nie poradzi sobie w nasileniu pandemii bez konstruktywnej współpracy - pisze Adam Białas w “Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów.Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. PORADNIK DLA KADR POMOCY SPOŁECZNEJ NA CZAS PANDEMII”.

 

Kierownik placówki w czasie kryzysu

 

W obecnej sytuacji, odpowiedzialna i wspierająca postawa kierownika domu pomocy społecznej w znaczy sposób może poprawić atmosferę w pracy oraz pozytywnie wpłynąć na pracę personelu. Twórcy poradnika “Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów.Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. PORADNIK DLA KADR POMOCY SPOŁECZNEJ NA CZAS PANDEMII” zalecają, by dyrektor DPS zwrócił uwagę na poszczególne działania: 

 

 

  • kierownik jest uważny i nie daje się ponieść emocjom, skupia się na indywidualnej działalności pracowników zespołu,
  • pyta o rezultaty i naturalne konsekwencje działań,
  • izoluje się na tyle, by nie skupiać uwagi pracowników na sobie, tylko na celach,
  • daje ludziom możliwości swobodnego stosowania swej wiedzy, umiejętności i zaangażowania się bez żadnego bezpośredniego nadzoru z jego strony,
  • rozdaje zadania, pozostawiając pracownikom swobodę decydowania o sposobie pracy, kryterium oceny jest stopień, w jakim cele zostały osiągnięte
  • błędy poprawia pracownik sam, a kierownik angażuje się jedynie wtedy, gdy konsekwencje błędów są wyjątkowo szkodliwe oraz gdy nie widać poprawy ze strony samego pracownika.

 

Autorzy zwracają uwagę również na możliwość nabywania kompetencji do pracy w sytuacjach kryzysowych podczas szkoleń on-line.

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!