Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta Poraj (Poraj)

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta Poraj
zobacz więcej (44)

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • radio
 • parking
 • wyżywienie
 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • opieka medyczna
 • rehabilitacja
 • kaplica
 • sala terapii zajęciowej
 • placówka dla kobiet
 • placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju jest placówką charytatywną przeznaczoną dla 100 kobiet z niepełnosprawnością  intelektualną . Zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz realizację ich potrzeb opiekuńczych, zdrowotnych, kulturalnych i religijnych. Mieszkanki  mogą korzystać   z różnych form terapii i aktywizacji. Jako placówka posiadamy Certyfikat „Opieka bez agresji”,  Certyfikat „Jakości Pracy”. Dom otrzymał też Certyfikat „Organizacja przyjazna Wolontariuszom” - wyróżnienie nadane przez Ogólnopolskie Centrum Wolontariatu.  Mieszkanki Domu biorąc udział w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach twórczości osób z niepełnosprawnością wielokrotnie otrzymują wyróżnienia prezentując swoje prace wykonywane własnoręcznie na zajęciach terapeutycznych oraz umiejętności teatralne, wokalne i taneczne. Sukcesy panie odnoszą także w różnych dziedzinach sportowych uczestnicząc w olimpiadach, paraolimpiadach.   Misją Domu jest...

Galeria