Potrzeby emocjonalne seniora

Potrzeby emocjonalne seniora
Drukuj Skomentuj

Badacze społeczni twierdzą, że potrzeby emocjonalne osób starszych są znacznie bardziej intensywne niż w innych przedziałach wiekowych. Dlaczego tak się dzieje, że seniorzy odczuwają bardziej i co zrobić aby zaspokoić potrzeby babci, dziadka bądź mamy czy taty?

Warto zastanowić się na początku czym są właściwie potrzeby. Według definicji A. Kamińskiego ludzkie potrzeby to: "[...] brak czegoś, wprowadzający jednostkę w niepożądany stan, będący zwykle motywem do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeby". Zatem potrzeba jest stanem, który charakteryzuje się odczuciem niespełnienia określonych warunków.

Istnieje pięć podstawowych potrzeb, tworzących układ hierarchiczny: od potrzeb fizjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, po potrzeby szacunku oraz samourzeczywistnienia. Należy przy tym pamiętać, że zaspokojenie potrzeb niższego rzędu jest warunkiem pojawienia się potrzeb rzędu wyższego.

Jak może się realizować starsza osoba? Na przykład poprzez naukę! Wejdź i zobacz: Uniwersytety Trzeciego Wieku

Naukowcy twierdzą, że potrzeby osób starszych zasadniczo nie różnią się od potrzeb osób w innym wieku. Aczkolwiek w fazie starości zmienia się jednak wrażliwość i intensywność ich odczuwania. Potrzeby psychospołeczne człowieka starszego mają specyficzny charakter, a ich natężenie zmienia się na skutek zmniejszających się możliwości ich zaspokojenia, które wynikają z sytuacji życiowej.

Osoby starsze szczególnie mocno odczuwają potrzebę bezpieczeństwa, gdyż w podeszłym wieku nasila się poczucie zagrożenia i niepokój. Seniorzy silnie czują także potrzebę przynależności do grupy, niezależności oraz uzależnienia, ale rozumianą jako poszukiwanie opieki i postrzeganie jej jako obowiązku otoczenia wobec osoby starszej, potrzebę użyteczności i prestiżu (związaną z faktem, że siwe włosy nie są dziś symbolem budzącej szacunek mądrości).

Te potrzeby mogą zostać zrealizowane na przykład poprzez udzielanie się w klubach seniora! Dowiedz się więcej, wejdź: Dla kogo kluby seniora?

Potrzeby bytowe są także nie mniej ważne, podobnie jak potrzeba kontaktu z innymi osobami. Najbardziej uniwersalną potrzebą ludzi w starszym wieku jest zachowanie niezależności i własnej indywidualności. Człowiek starszy w procesie ich spełniania napotyka większe trudności niż generalnie ludzie młodsi, aktywni zawodowo, fizycznie sprawniejsi, stabilniejsi społecznie itp. Warto zatem mieć to na uwadze i chętnie odpowiadać na potrzeby emocjonalne naszych najbliższych.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe