Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1

Lokalizacja:

Adres: Konopnickiej 18, Poznań

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 to placówka, która udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku. W ośrodku znajdą pomoc osoby wymagającej stałej opieki oraz pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka zapewnia możlwiość skorzsystania z wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie. Do dyspozcycji mieszkańców oddaje się przestronną salę gimnastyczną, świetlicę, salę terapii zajęciowej oraz kawiarnię.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 zapewnia swoim pensjonariuszom przebywającym w ośrodku profesjonalnego wsparcia socjalnego, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz zapsokaja podstawowe potrzeby bytowe. W ośrodku panuje ciepła i serdeczna atmosfera dzięki której każdy z mieszkańców czuje się jak u siebie w domu.

 

Serdecznie zapraszamy!