Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Poznań)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Cześnikowska 18
60-330 Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach:   poniedziałek od 7.30 do 16.00 wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30 piątek od. 7.30 do 15.00   MOPS w Poznaniu udziela środowiskowej pomocy społecznej w formach:   udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych (m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, świadczenia celowe i celowe specjalne), udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie: opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, dożywianie dzieci w szkołach. udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym osób bezdomnych, świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy prace socjalną i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców Poznania. rozpoznawanie sytuacji życiowej...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim