Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu (Poznań)

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom przeznaczony jest dla 170 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych, obiekt przy ul. Konarskiego 11/13, przeznaczony jest dla 96 osób, a Oddział przy ul. Zamenhofa 142a, przeznaczony jest dla 74 osób.   Dom dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami mieszkalnymi, których powierzchnia i wyposażenie spełnia wymagany obecnie standard. W każdym pokoju znajduje się w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka. Pokoje mieszkalne wyposażone są w podstawowe sprzęty oraz instalację przywoławczą (za pomocą której można wezwać pielęgniarkę dyżurną), przeciwpożarową, telefoniczną, radiowo–telewizyjną, sieć komputerową.   Mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, korzystając z różnorakich pomieszczeń wspólnego przebywania, które sprzyjają integrowaniu się mieszkańców, aktywizacji i rekreacji. Są to: pokoje dziennego pobytu, świetlice, pracownie terapii zajęciowej. Ponadto w Oddziale Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a, funkcjonuje kafejka internetowa,...