Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu (Poznań)

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20, czerpiący z czterdziestoletniej tradycji działania na rzecz seniorów Miasta Poznania, funkcjonuje jako w pełni wystandaryzowana placówka pomocy społecznej.   Zapewniamy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  w środowisku zamieszkania.   Poprzez podmiotowe i zindywidualizowane traktowanie wszystkich mieszkańców, stwarzamy możliwości pobytu w atmosferze ciepła, zrozumienia, swobodnego wyrażania opinii i poglądów, realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz nawiązywana pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Domu. Uwzględniamy w organizacji pracy oraz zakresie i poziomie świadczonych usług w szczególności wolność, intymność,...