Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu (Poznań)

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 jest jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa miasta. Dom istnieje od 1966 roku. W lutym 2009 r. Dom uzyskał zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Wpisu do rejestru domów pomocy społecznej dokonano pod pozycją numer 39. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony. Dom posiada 140 miejsc dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Posiadamy pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe. Udzielamy wsparcie, poprzez różne formy pomocy, wspomagamy w utrzymaniu kondycji fizycznej oraz wartościowym uzupełnianiu czasu wolnego. Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zapraszamy.