Dom Pomocy Społecznej Pokrzywno (Poznań)

Dom Pomocy Społecznej Pokrzywno
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej zapewnia opiekę dla osób chorych oraz potrzebujących całodobowej opieki medycznej. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu są uzależnione od sprawności fizycznej, psychicznej i wieku mieszkanek, uwzględnia się prawo każdej mieszkanki do intymnego i godnego życia, zachowania samodzielności, wyboru stylu życia i ochronę dóbr osobistych. Dom Pomocy Społecznej oferuje swoim mieszkańcom profesjonalną terapię zajęciową, rehabilitację, opiekę lekarską, pielęgniarską oraz duszpasterską a także ciekawe zajęcia kulturalno - oświatowe. Co więcje mieszkańcy mają zapewnione całodobowe wyżywienie z uwzględnieniem indywdidualnych diet oraz potrzeb żywieniowych czy zaleceń lekarza.   Serdecznie zapraszamy!