Praca w domach seniora - normy i kwalifikacje

Praca w domach seniora - normy i kwalifikacje
Drukuj Skomentuj

Czy nowelizacja praw wpłynęła na normy i kwalifikacje pracowników domów seniora? Dlaczego spełnianie tych kryteriów przez domy seniora jest tak ważne? Odpowiadamy

Domy seniora – spełnianie norm


Spełnianie norm w przypadku domów seniora jest niezwykle ważne. To placówki, które powinny być przystosowane do opieki nad wymagającymi stałej uwagi i ułatwień seniorami. Podczas pobytu pensjonariusza to dom seniora bierze odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki. Warto więc im zapobiegać i stworzyć bezpieczne warunki pobytu.

 

Sprawdź także: Opodatkowanie domu opieki - co trzeba wiedzieć?

 

Dom seniora – nowelizacje


Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


Inicjatywy Krajowej Izby Domów Opieki KIDO – dotyczące prolongaty niektórych terminów zawartych w ustawach.


Ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Art. 68 ust. 1 pkt 1


Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających m.in. pomoc w podstawowych czynnościach, pielęgnację, kontakty z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz opiekę higieniczną.

 

Czytaj również: Opiekunka w Niemczech - jak się przygotować do pracy?


Art. 68a pkt 4


Właściciel domu seniora jest zobowiązanyzapewnić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;


Art. 68a pkt 5


„(…) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy (…)” – podaje KRDO.


„(…) z tym że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce” – czytamy dalej.

 

Sprawdź również: Kiedy oddać osobę starszą do domu opieki? - sygnały

 

Domy seniora – nowe terminy wdrożeń wymagań


pkt 4 do 1 czerwca 2021 -> 1 czerwca 2023

pkt 5 do 1 czerwca 2021 -> 1 czerwca 2023

Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 67 ust. 1 i art. 69 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na którą uzyskały zezwolenie przed dniem wejścia w życie art. 68a.Źródło: KRDO

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!