Pracowałeś w tym zawodzie? Możesz przejść na wcześniejszą emeryturę

Pracowałeś w tym zawodzie? Możesz przejść na wcześniejszą emeryturę
Drukuj Skomentuj

Wiele osób nie wie, że z racji wykonywania danego zawodu, przysługuje im przejście na wcześniejszą emeryturę. W których zawodach nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn? Odpowiadamy.

Wiek emerytalny w Polsce – kogo nie obowiązuje?

 

Wiek emerytalny w Polsce to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Po jego ukończeniu osoby, które mają za sobą odpowiednio udokumentowany staż pracy, mogą przejść na zasłużoną emeryturę. Niektórzy jednak wcale nie muszą na to czekać. Pracując w niektórych zawodach można przejść na wcześniejszą emeryturę.

 

Sprawdź także: Uważaj, urzędnicy pukają do domów. Sprawdzają te 2 rzeczy


Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby, który pracują w następujących zawodach:


- w górnictwie i energetyce,


- w hutnictwie i przemyśle metalowym,


- w zakładach chemicznych,


- w przemyśle drzewnym i papierniczym,


- w transporcie i łączności,


- w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,


- w przemyśle poligraficznym,


- w służbie zdrowia i opiece społecznej,


- wykonywane na statkach żeglugi powietrznej i w portach morskich,
w hutnictwie,


- przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu,


- wykonywane przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,


- wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej,


- nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,


- żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,


- 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera,


- 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn w przypadku wykonywania zawodu solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych,


- 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn wykonujących zawód muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych lub klawiszowych, a także operatora obrazu filmowego oraz fotografika.

 

 

 

Autorka: Izabela Nestioruk-Narojek
 Źródło: Gazeta Lubuska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!