Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku (Prudnik)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku
Traugutta  10
48-200 Prudnik

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.   OPS w Prudniku przyznaje świadczenia z pomocy społecznej w etapach: zgłoszenie wniosku, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i przygotowanie planu pomocy, podjecie decyzji o przyznaniu świadczeń, zawarcie umowy, realizacja świadczeń.   ZASIŁKI   Zasiłek stały - Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek okresowy - Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na ochronę macierzyństwa, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek celowy - Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie