Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Lokalizacja:

Adres: Ks. Józefa 1, Pruszków

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie świadczy pomoc emerytom i rencistom na podstawie Decyzji wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka  zapewnia w szczególności:  dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze i rekreacyjno–kulturalne osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne nie są w stanie same w pełni funkcjonować w społeczeństwie.

Od początku działalności w placówce organizowano różne imprezy, obchodzono uroczyście wszystkie święta, zapraszano na uroczystości uczniów z występami artystycznymi.

Wspólne przebywanie pensjonariuszy, wspieranie się i wykonywanie drobnych prac na rzecz DzDPS zaspokaja potrzebę poczucia wspólnoty i zmniejsza poczucie osamotnienia.