Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie (Pruszków)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
Helenowska 3A
05-804 Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:   poniedziałek w godz. : 10:00 - 18:00 wtorek - piątek w godz.: 8:00 – 16:00   W ramach funkcjonowania MOPS w Pruszkowie działa Sekcja Środowiskowa. Do zadań  pomocy społecznej gminy realizowanych przez sekcję środowiskową należą:   ● udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych,; ● przyznawanie i wypłacanie zasiłków: stałych, okresowych, celowych; ● praca socjalna; ● organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; ● organizowanie i realizowanie specjalistycznych, psychiatrycznych usług opiekuńczych; ● dożywianie dzieci; ● sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – w sytuacjach określonych przepisami prawa; ● kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w tym domu; ● pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu z zakładu karnego; ●...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie