Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie (Pszczyna)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie
Kilińskiego 5a
43-200 Pszczyna

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

OPS prowadzi Klub Seniora w ramach projektu socjalnego. Klub Seniora to zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej, kulinarnej, zajęcia sportowe oraz różnorakie wyjścia i wyjazdy. Kierujemy się głównie potrzebami naszych beneficjentów i w tym celu staramy się dostosować plan działań do ich oczekiwań i zainteresowań. Zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku (dzieci do lat 16 uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia), osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie